website

OTTO BERG

Zadanie

Vytvotiť novú web stránku spojenú s eshopom pre dynamickú odevnú spoločnosť, ktorá osloví mladú cieľovú skupinu, odlíši sa vzhľadom a dojmom od konkurencie a prinesie do segmenu oživenie.

Pozrite si stránku online: www.ottoberg.sk