facebookppcseo

REALITY.SK

Zadanie a ciele

Cieľom realitného portálu www.reality.sk je dosiahnúť čo najväčšiu organickú návštevnosť, ktorá vyhľadáva jednak konkrétnu alebo všeobecnú inzerciu a jednak profesné informácie z realitnej oblasti. Úvodnými analýzami bolo vybraných niekoľko desiatok kľúčových slov. Cieľom bolo dostať a udržať dané kľúčové slová na popredných miestach prvej stránky v Google.sk. Ďalším cieľom bolo zanalyzovanie potencialu zvýšenia organickej návštevnosti v porovnaní s predošlými obdobiami. Stanovili sa teda jasné a merateľné ciele.

Realizacia

Na začiatku spolupráce boli navrhnuté technické a obsahové zmeny a tiež plán tvorby kvalitného linkbuildingu. Všetky návrhy vychádzali z hĺbkových analýz kľúčových slov, obsahu, programátorského kódu, konkurencie, vyhľadávanosti, návštevnosti, spätných odkazov, atď.

Zapracovaním a priebežnou tvorbou kvalitného a originálneho obsahu či v rámci obsahových stránok www.reality.sk alebo v rámci linkbuildingu je web pre Google dlhodobo dôveryhodný.


Výsledky

Väčšina kľúčových slov sa aktuálne nachádza na popredných miestach organického Google vyhľadávania. Návštevnosť stránky tiež pravidelne stúpa a v porovnaní s predošlým obdobím bol percentuálny nárast nasledovný:

Graf organickej návštevnosti.V marci 2015 dosiahol portál www.reality.sk historicky najvyššiu návštevnosť aj vďaka kvalitnej SEO optimalizácii. Organická návštevnosť tvorí viac ako 52% z celkovej návštevnosti webu.Facebook správa

Zadanie a ciele:Cieľom správy je upraviť a prevádzkovať Facebook profil značky Reality.sk tak, aby boli dosiahnuté marketingové ciele spoločnosti. Zamerať sa na rast fanúšikovskej základne profilu, podporiť traffic na web www.reality.sk a zvyšovať Engagement fanúšikov.

Realizácia: Pravidelné vytváranie kreatívných textových a fotografických postov pre širšiu cieľovú skupinu kupujúcich a pre cieľovú skupinu realitných maklérov. Zvolili sme príjemný, ľudský, ale profesionálny tón hlasu vyvolávajúci dôveru a sympatie.

Súćasťou správy Facebook profilu je aj nastavovanie platenej podpory postov. To znamená neustále testovanie a vylepšovanie desiatok alternatív cielenia na demografické skupiny.
Výsledky

Výsledkom práce sú špičkové výsledky v raste fanúšikovskej základne. Ich počet sa zvýšil za pár mesiacov z počtu 3 500 na dnešných skoro 20 000. Trojmesačné výsledky predošlej agentúry boli dosiahnuté v presne troch týždňoch prace Marmot & Crow. Dokonca, v zníženom budgete.


Graf rastu fanúšikov


Ešte hodnotnejším ukazovateľom výsledku je Engagement rate – zaangažovanostˇ ľudí. Násobne sa zvýšil aj tento ukazovateľ. Ľudia lajkujú, komentujú, diskutujú a šérujú a to všetko prirodzene, pretože Facebook profil portálu Reality.sk je pre nich naozaj prínosný.


Graf Engagement rate