Branding

ŽIWELL

Našu prácu zameriavame aj offline-ovým marketingovým smerom. Pre novovzniknutý Prvý Piešťanský Pivovar a jeho produkt pivo ŽiWELL sme sa zapojili do vytvorenia novej Brand Identity.

ŽiWELL je moderné pivo s dôrazom na chuť. Nie je tradičné, nemá svoju históriu.
Chce zapôsobiť na moderného spotrebiteľa, ktorý má kvalitatívne nároky, no tradičné podoby dizajnu, tone of voice, produktového portfólia sú pre neho ťažkopádne. Miluje pivo, no svoj čas netrávi v krčmových pohostinstvách. Zaujíma sa o dianie a hľadá kvalitu bez kompromisov.